Çevre Politikamız

* Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,
* Enerji, hammadde ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
* Çevresel risklerin önlenmesi için atık miktarının azaltılmasını ve geri kazanılmasını sağlamak,
* Sürekli gelişme anlayışı içersinde hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek,
* Çalışanlarımızın çevre bilincini sağlamak amacıyla eğitimlerini sağlamak,
* Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ilgili yasal mercilerle çevre koruma konularında iletişim kurmak,
* Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve sürekliliğini sağlayarak çevre performansımızı arttırmak,

Çevre politikamızdır.