İş güvenliği Politikamız

* İSG ile ilgili Yasal Mevzuat ve düzenlemelere uymak,
* Önleyici yaklaşımları benimseyerek olası iş kazalarını önlemek,
* Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak,
* Çalışanlarımızın İSG sistemi içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayacak eğitim programları düzenleyerek sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak,
* İSG sistemimizin etkinliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,

İSG politikamızdır.